DURITES TYGON® diamètres DINOGT

DURITES TYGON® diamètres DINOGT

Véritables durites TYGON® fabriquées par SAINT GOBAIN.